Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Peak Logistics

  Tilbyder mellemstore virksomheder assistance indenfor logistikområdet. Speciale i lager- og indkøbsoptimering ved procesudvikling på strategisk såvel som operativt niveau. Frederiksberg.  2.    Vindekilde I/S

  Behandling, bortskaffelse og transport af heste og stald møg.  3.    De Privates Møbeldepot

  Møbelopbevaring med døgnadgang. Brøndby.  4.    3 x 34

  Varetransport, kurertransport, specialtransport, erhvervsflytning, privatflytning, møbelopbevaring og lagerhotel. Kontorer og lagerfaciliteter i København, Odense, Kolding og Århus.  5.    Miljoetransport.dk

  Har til formål at udbrede kendskabet til og anvendelsen af de hjælpeværktøjer og metoder, der allerede er udviklet til styring og dokumentation af miljøforhold i transportvirksomheder.  6.    Titan Containers

  Landsdækkende salg og udlejning af containere.  7.    Constructor Danmark A/S

  Specialist i lagerindretning og opbevaringsløsninger til industrien, kontorer og offentlige institutioner.  8.    TransportConsult

  Rådgivning til virksomheder i transportbranchen vedrørende management, rekruttering og internationalisering.  9.    inship

  Tilbyder transportkøbende virksomheder transport rådgivning inden for spedition, søfart og eksport/import.  10.    Nordisk Computer Transport A/S

  Landsdækkende virksomhed indenfor transport, lagerføring og klargøring/reparation af teknisk udstyr.  11.    Finn Frogne A/S

  Helhedsløsning til trafikdirigering  12.    Dansk Distributions Center A/S.

  Ejes af Berlingske Lokalaviser og ForbrugerKontakt med hver 50 %. Omdeling af aviser og blade.  13.    Dynatest

  Optimering af vejvedligeholdelse samt bæreevneundersøgelser og sporkøringsmålinger.  14.    Wise Partner Logistic ApS

  Formidler logistik ydelser som transport, lagerstyring, lagerhotel og montage.  15.    Dansk Mobil Reklame

  Firma der tilbyder at finansiere etableringsomkostningerne på køretøjer til institutioner, plejehjem og skoler, ved hjælp af reklamer.  16.    Landtransportskolen

  Faglært og transportuddannelser for voksne. Erhvervsuddannelser for unge.  17.    DanContainer

  Salg og udlejning af alle typer skibscontainere såvel nye som brugte  18.    Arriva Skandinavien A/S

  Servicevirksomhed der beskæftiger sig med kollektiv trafik.