Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)

  En uafhængig institution, der skal fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater til gavn for det danske samfund.  2.    Mur- og tagprodukter

  Videndatabase, med produktinformationer, udførelsesmetoder og skader for tage, undertage og isolering. Virker ikke med alle browsere.  3.    Force Technology

  Rådgivning og service indenfor ikke destruktiv prøvning, tilstandskontrol, sensor- og svejseteknologi. Profil, kurser, nyheder og ydelser.  4.    Teknologirådet

  For at udbrede kendskabet til teknologi og dens konsekvenser. Vurderer teknologi og rådgiver folketinget og regeringen.  5.    Alt om DVD formater

  Information om DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW og DVD-RAM skiver og DVD video. Endvidere beskrivelse af kompressionsteknikker, audio- og video formater.  6.    Dansk Selskab for Indeklima

  Er åben for leverandører, organisationer og andre med professionel interesse for produkters indeklimapåvirkning og for udvikling af bedre byggevarer, inventar og møbler.  7.    Lysteknisk Selskab

  En uafhængig forening, der har til formål at fremme god og hensigtsmæssig belysning overalt i landet.  8.    International Technology Management

  Informationstavle indenfor denne civilingeniør retning, mest for grundlæggerne fra 1999.  9.    Apparater på internettet

  Udviklingscenter for apparaters kommunikation over internettet  10.    Polyteknisk Forening

  Varetager interesserne for civilingeniør-studerende, diplomingeniør-studerende og levnedmiddelstuderende på Danmarks Tekniske Universitet.  11.    Elektronik design

  Personlig hjemmeside af David Nielsen. Med information om komponenter og formelsamling.  12.    Teknologisk Institut

  Hovedforretningsområder inden for bl.a. byggeri, miljø, erhvervsudvikling, industri, IT, licens- og kapitalformidling, ledelsessystemer og energi.  13.    ScienceSite: NanoSite

  Introduktion, historier og undervisningsmaterialer omkring nanoteknologi.  14.    Proces-Teknik

  Fagblad for jern-, maskin-, værktøjs- og plastindustrien.  15.    Skibsteknisk Selskab

  Beskrivelse af selskabets formål, præsentation af bestyrelsen og bidragsydere samt aktiviteter.  16.    Teknik @ Kultur

  Nyt om håndværk- og industrihistorie. Om arbejde, teknologi og bevaring af kulturarven. Med artikler, boganmeldelser, kalender over udstillinger, møder og konferencer, databaser over danske museer og samlinger.  17.    Kabling siden

  Med information om kabling systemer, teknik, producenter og installatører.  18.    Nanotek.nu

  Et populærvidenskabeligt website om nanoteknologi og -videnskab, udviklet af Københavns Universitet.  19.    Mekatronisk Selskab

  Omkring teknologi, som både funktionelt og rumligt integrerer maskinteknik med elektronik og software i komponenter, moduler, produkter og sammensatte systemer.  20.    Sophus Fonden

  Har til formål at fremme og højne lyskvalitet i bred forstand.