Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Patent- og Varemærkestyrelsen

  Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder patenter samt registrerer varemærker, brugsmodeller og design.  2.    Københavns Universitet: Det Juridiske Fakultets Bibliotek

  Betjener primært forskere ved det juridiske fakultet og jurastuderende ved københavns Universitet, indenfor informationssøgning, emner, database, tidsskrifter, bøger og nyheder.  3.    Domstolene i Danmark

  Om det danske retssystem, med domstolenes adresser, forbruger-rådgivning, publikationer og links.  4.    De Jura Studerendes Retshjælp - Odense

  De Jura Studerendes Retshjælp er en frivillig organisation af jurastuderende ved Syddansk Universitet i Odense, der tilbyder gratis retshjælp til private.  5.    Statstidende

  I Statstidende findes lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, tinglysninger, samt frivillige offentliggørelser som fx stillingsopslag fra offentlige institutioner  6.    Juraportalen Themis

  Omfattende linksamling af advokatfuldmægtig Ulrik Grønborg.  7.    Civilstyrelsen

  Med afdelinger for fonde, fri proces, retsinformation og erstatningsnævn.  8.    Elsa Denmark

  De europæiske jurastuderendes forening.  9.    LO: Juridisk service

  Systematisk information om love, aftaler, domme og kendelser indenfor det arbejds- og ansættelsesretlige område.  10.    Advokatnøglen

  Advokatsamfundets oficielle database hvor man kan finde advokater, herunder efter navn, fagområde og speciale.  11.    Retsinformation

  Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer.  12.    Jura

  Nyt fra Det juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Med artikler fra bladet, og arkiv.  13.    Karnov

  Udgiver danske lovsamlinger, stiller nye love og bekendtgørelser til rådighed.  14.    IT-retten.dk

  Netbaseret udgave af Professor Mads Bryde Andersens lærebogsfremstilling.  15.    Dansk og international jura

  Omfattende linksamling ved Poul Anders Thybo.  16.    Juralinks

  Links om jura  17.    Nettets Gratis Retshjælp

  Juridisk Brevkasse, Retshjælpen drives af praktiserende advokater.  18.    Arbejdsdirektoratet

  Samlingen af love, bekendgørelser, vejledninger, meddelelser, domme og rundskrivelser omkring arbejdsløshedsforsikring.  19.    Synopsis

  Emneinddelt oversigt over juridisk litteratur. Dele af databasen kræver abonnement. Med beregningsprogrammer, formularer, lovsamling og forkortelser.  20.    Paragraf

  Månedsblad for det juridiske studium på Aarhus Universitet. Med artikler og kalender.