Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Elsa Denmark

  De europæiske jurastuderendes forening.  2.    Karnov

  Udgiver danske lovsamlinger, stiller nye love og bekendtgørelser til rådighed.  3.    Det Danske Voldgiftsinstitut

  Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut  4.    Patent- og Varemærkestyrelsen

  Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder patenter samt registrerer varemærker, brugsmodeller og design.  5.    Det Kongelige Bibliotek: Jura

  Nationalt hovedfagbibliotek for fagets kilder, på papir og elektroniske.  6.    Synopsis

  Emneinddelt oversigt over juridisk litteratur. Dele af databasen kræver abonnement. Med beregningsprogrammer, formularer, lovsamling og forkortelser.  7.    Arbejdsdirektoratet

  Samlingen af love, bekendgørelser, vejledninger, meddelelser, domme og rundskrivelser omkring arbejdsløshedsforsikring.  8.    Danske Advokater

  Danske Advokater er en brancheforening der varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser.  9.    Juralinks

  Links om jura  10.    Paragraf

  Månedsblad for det juridiske studium på Aarhus Universitet. Med artikler og kalender.  11.    Juraportalen Themis

  Omfattende linksamling af advokatfuldmægtig Ulrik Grønborg.  12.    Retssal.dk

  Retshjælp, juridisk information, bibliotek og ugens emne.  13.    Statstidende

  I Statstidende findes lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, tinglysninger, samt frivillige offentliggørelser som fx stillingsopslag fra offentlige institutioner  14.    Familieadvokaten

  Få hjælp i den juridiske brevkasse, bestil dokumenter eller læs om hverdagens jura.  15.    Kong Christian Den Femtis Danske Lov af 1683

  Præsentation, og uddrag af de 6 bøger. Også Kongeloven af 1665.  16.    Jura

  Nyt fra Det juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Med artikler fra bladet, og arkiv.  17.    Advokatnøglen

  Advokatsamfundets oficielle database hvor man kan finde advokater, herunder efter navn, fagområde og speciale.  18.    Retsinformation

  Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer.  19.    IT-retten.dk

  Netbaseret udgave af Professor Mads Bryde Andersens lærebogsfremstilling.  20.    Justitsministeriet

  Varetager opgaver vedrørende justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg.