Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Retssal.dk

  Retshjælp, juridisk information, bibliotek og ugens emne.  2.    IT-retten.dk

  Netbaseret udgave af Professor Mads Bryde Andersens lærebogsfremstilling.  3.    Juraportalen Themis

  Omfattende linksamling af advokatfuldmægtig Ulrik Grønborg.  4.    Hegnsloven

  Oplysning om naboproblemer vdr. hegn til myndigheder og private: Orientering om regler, formular til sager, retspraksis, lovtekst, om Kommenteret hegnslov og kurser.  5.    Justitsministeriet

  Varetager opgaver vedrørende justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg.  6.    Corporate Governance

  Officiel organ om god selskabsledelse i Danmark  7.    Synopsis

  Emneinddelt oversigt over juridisk litteratur. Dele af databasen kræver abonnement. Med beregningsprogrammer, formularer, lovsamling og forkortelser.  8.    LO: Juridisk service

  Systematisk information om love, aftaler, domme og kendelser indenfor det arbejds- og ansættelsesretlige område.  9.    Juralinks

  Links om jura  10.    Nettets Gratis Retshjælp

  Juridisk Brevkasse, Retshjælpen drives af praktiserende advokater.  11.    Familieadvokaten

  Få hjælp i den juridiske brevkasse, bestil dokumenter eller læs om hverdagens jura.  12.    De Jura Studerendes Retshjælp - Odense

  De Jura Studerendes Retshjælp er en frivillig organisation af jurastuderende ved Syddansk Universitet i Odense, der tilbyder gratis retshjælp til private.  13.    Elsa Denmark

  De europæiske jurastuderendes forening.  14.    Jura

  Nyt fra Det juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Med artikler fra bladet, og arkiv.  15.    Arbejdsdirektoratet

  Samlingen af love, bekendgørelser, vejledninger, meddelelser, domme og rundskrivelser omkring arbejdsløshedsforsikring.  16.    Civilstyrelsen

  Med afdelinger for fonde, fri proces, retsinformation og erstatningsnævn.  17.    Statstidende

  I Statstidende findes lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, tinglysninger, samt frivillige offentliggørelser som fx stillingsopslag fra offentlige institutioner  18.    Dansk og international jura

  Omfattende linksamling ved Poul Anders Thybo.  19.    Jurainformation

  Forlags-, kursus- og konsulentvirksomhed.  20.    Patent- og Varemærkestyrelsen

  Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder patenter samt registrerer varemærker, brugsmodeller og design.