Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Helios Centret

  Helios Centret behandler afhængighed af alkohol og medicin efter Minnesota modellen. Præsentation af centret og kontaktoplysninger.  2.    Hope Netværket

  Få rådgivning om alkoholproblemer og alkoholmisbrug. Informationer om steder der tilbyder behandling, rådgivning, støtte og omsorg.  3.    Fryspunkt

  Fryspunkt er et 6-timers forebyggelsesprogram, som sætter fokus på unges forbrug, adfærd og risikovurdering i forbindelse med alkohol. Om undervisningsmateriale, kurser og kontaktoplysninger.  4.    Primulahaven

  Behandlingssted for alle med misbrugsproblemer fortrinsvis alkohol. Beskrivelse af behandlingsmetoder og introduktion af behandlerne.  5.    Danasota

  Behandling af alkohol- og medicinafhængighed efter minnesotamodellen. Kort præsentation af klinikken.  6.    Lænken

  Et samarbejde om rådgivning og behandling, mellem forening for berørte og ambulatorier. Blad, grupper, aktiviteter, nyhedsbrev og historie.  7.    Behandlingscenter Tjele

  Alkohol- og pillemisbrugs behandling efter Minnesotamodellen. Beskrivelse af behandlingen samt aktivitetskalender.  8.    Frederiksbergcenteret

  Privat ambulant behandlingscenter for alkoholikere efter Minnesotamodellen. Behandlingsbeskrivelse og priser. Desuden behandling for ludomani og stofmisbrug.  9.    Minnesota Center Damgaard

  Døgnbehandlingssted for alkohol og medicinafhængihed. familierådgivning. Alkoholisme, familiebehandling og ideologi. Ved Frederikshavn.  10.    Bakkedalgård

  Behandling af alkohol- eller pillemisbrug efter Minnesota-modellen. Oversigt over behandlingstilbud og priser samt rådgivning på døgntelefonen.  11.    A- klubben Svendborg

  Et gratis, alkoholfrit, rådgivnings- og værested for personer med alkoholrelaterede problemer.  12.    Kaju

  To unge kvinder laver en side om det at være opvokset med alkohol i hjemmet, hvad det medfører af psykiske mén også i voksenlivet, og søger ligesindede.  13.    Soberspace

  Råd, vejledninger og fakta om alkoholisme.  14.    Ringgården

  Behandlingshjem i Middelfart. Alkoholproblemer og ludomani.  15.    Fontana

  Ambulant alkoholbehandling. Kontaktoplysninger.  16.    AlkoholBehandlingsCentret i Fyns Amt

  Alkohol behandling i det offentlige gratis og anonymt. Individuel- og familieterapi. Henvisninger til Ringgården og Minnesota.  17.    Unge og Alkohol

  Om alkoholens indvirkning på kroppen, hvor mange der dør på grund af alkoholmisbrug samt drinksopskrifter.  18.    Tuba Danmark

  Anonym rådgivning og terapi for unge børn af alkoholikere. Anonym brevkasse foruden nyttige oplysninger og gode råd.  19.    Møllen - Minnesota behandlingscenter

  Behandler alkohol og pillemisbrug. Prislister samt sider for pårørende.  20.    FT4.DK

  Alkoholisme er en kronisk, fremadskridende sygdom, der er dødelig, hvis den ikke bremses men der findes en udvej. Personlig historie.