Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Lænken

  Et samarbejde om rådgivning og behandling, mellem forening for berørte og ambulatorier. Blad, grupper, aktiviteter, nyhedsbrev og historie.  2.    Ringgården

  Behandlingshjem i Middelfart. Alkoholproblemer og ludomani.  3.    12stepping

  Side om at komme sig efter alkoholisme. Mange oplysninger om sygdommen.  4.    Danasota

  Behandling af alkohol- og medicinafhængighed efter minnesotamodellen. Kort præsentation af klinikken.  5.    FT4.DK

  Alkoholisme er en kronisk, fremadskridende sygdom, der er dødelig, hvis den ikke bremses men der findes en udvej. Personlig historie.  6.    Videnscenter om alkohol

  Bidrager til indsatsen mod alkoholmisbrug. Med alkoholguide, temaer, statistik, forskning, kalender og litteraturdatabase.  7.    Kaju

  To unge kvinder laver en side om det at være opvokset med alkohol i hjemmet, hvad det medfører af psykiske mén også i voksenlivet, og søger ligesindede.  8.    A- klubben Svendborg

  Et gratis, alkoholfrit, rådgivnings- og værested for personer med alkoholrelaterede problemer.  9.    Sex og alkoholisme

  Om følgevirkninger af alkoholisme.  10.    Doctordriver.dk

  Website for unge mod alkoholkørsel.  11.    Unge og Alkohol

  Om alkoholens indvirkning på kroppen, hvor mange der dør på grund af alkoholmisbrug samt drinksopskrifter.  12.    Hope Netværket

  Få rådgivning om alkoholproblemer og alkoholmisbrug. Informationer om steder der tilbyder behandling, rådgivning, støtte og omsorg.  13.    Møllen - Minnesota behandlingscenter

  Behandler alkohol og pillemisbrug. Prislister samt sider for pårørende.  14.    Fontana

  Ambulant alkoholbehandling. Kontaktoplysninger.  15.    Minnesota Center Damgaard

  Døgnbehandlingssted for alkohol og medicinafhængihed. familierådgivning. Alkoholisme, familiebehandling og ideologi. Ved Frederikshavn.  16.    Helios Centret

  Helios Centret behandler afhængighed af alkohol og medicin efter Minnesota modellen. Præsentation af centret og kontaktoplysninger.  17.    Soberspace

  Råd, vejledninger og fakta om alkoholisme.  18.    Tuba Danmark

  Anonym rådgivning og terapi for unge børn af alkoholikere. Anonym brevkasse foruden nyttige oplysninger og gode råd.  19.    Fryspunkt

  Fryspunkt er et 6-timers forebyggelsesprogram, som sætter fokus på unges forbrug, adfærd og risikovurdering i forbindelse med alkohol. Om undervisningsmateriale, kurser og kontaktoplysninger.  20.    Primulahaven

  Behandlingssted for alle med misbrugsproblemer fortrinsvis alkohol. Beskrivelse af behandlingsmetoder og introduktion af behandlerne.