Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    en god start

  Fødselsforberedelse og efterfødselsgymnastik med jordemoder og fysioterapeut. Århus.  2.    Jordemoderklinikken Stork

  Nina Stork. Insemination med donorsæd fra lægeundersøgte sygdomstestede anonyme donorer.  3.    Diers Klinik

  Diers Klinik inseminerer par, enlige kvinder samt lesbiske. Inseminitioner med sygdomstestet donorsæd.  4.    Scanningsjordermoderen.dk

  Jordemoder og scanningsklinik tilbyder scanning af gravide. Billedeksempler og priser.  5.    Jordemoderforeningen

  Oplysninger om foreningens arbejde, generelle lønforhold, ledige stillinger og foreningens tidsskrift.  6.    Gaia Graviditetsklinik - scanning og insemination

  Tilbud til gravide: graviditetsscanning bla. 3D scanning, jordemoderkonsultation og fødselsforberedelse. Fertilitetsbehandling: Insemination med åben eller anonym donor. Desuden: Akupunktur mod barnløshed, rygestop, smerter eller graviditetsgener.  7.    Jordemoderforeningen

  Den Almindelige Danske Jordemoderforening. Kontakt- og kontigentoplysninger. Debatside samt tidsskrift for jordemødre.  8.    Skives Frie Jordemødre

  Jordemodersamtaler og rådgivning. Ammerådgivning. Akupunktur til gravide, mod smerter og andre problemer.  9.    Hjemmefødsel i Frederiksborg Amt

  Ved privatpraktiserende Jordemoder Hanne Willer. Beskrivelse af ydelser, herunder prisinformation, samt anden graviditet- og fødselsrelateret information.  10.    Jordemoder Nordjylland

  Gode råd til kvinder og mænd før og under graviditeten samt efter fødslen. Fødselsstatistikker for nordjyllands amt. Mulighed for at stille spørgsmål til amtets jordemødre.