Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Projekt "Start"

  Bo-træning og vejledningscenter for unge over 15år. Mørkøv.  2.    Bjergesø Skole & Opholdssted

  For unge med emotionelle og adfærdsmæssige problemer. Hørve.  3.    Bakkegården

  Døgnopholdssted for børn og unge, i Vestsjællands Amt.  4.    Grønnebo

  Socialpædagogisk opholdssted for omsorgssvigtede piger med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer, med moderat udadreagerende adfærd. Ikke voldelige, og kriminelle. Ringsted.  5.    Slusen i Sorø

  Udslusning af unge mellem 16 og 23 år i overgangen fra barn til voksen.  6.    Skovgården

  Skole- og behandlingshjem for børn i alderen 7-16 år. Fuglebjerg.  7.    Hjortholm Kostskole

  For børn og unge med problemer.  8.    Høng Erhvervsskole

  Tilbyder senmodne unge i alderen 15-22 år et individuelt, trygt og stimulerende socialt og erhvervsrettet ophold med samfundsrealistisk vejledning, der skal fremme og skabe mulighed for en selvstændig voksentilværelse og et liv på egne præmisser.  9.    OrøStrand

  Hjælper børn og unge med psykosociale vanskeligheder.