Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Landsforbundet DUI-Leg og Virke

  En idébetonet børne- og ungdomsorganisation, der arbejder for information, sociale vilkår og samfund.  2.    NAU

  Netværket af Ungdomsråd (NAU) er en tværpolitisk ungdomsorganisation for demokratisk funderede projekter for unge mellem 13 og 30 år, som fx ungdomsråd, ungdomshuse og lignende.  3.    Terre des hommes

  Nødhjælpsorganisation, som hjælper børn i den tredje verden.  4.    Ungdomsringen

  Landsdækkende organisation for fritids- og ungdomsklubber, kurser og konsulentvirksomhed.  5.    Daspcan

  Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling og Omsorgssvigt.  6.    Rumlerikkerne

  Klub for de 3-6-årige som har fokus på mad og motion.  7.    Ungdommens Vel

  For at yde en diakonal og social indsats blandt vanskeligt stillede børn og unge.  8.    Foreningen Jysk Børneforsorg

  Forening med kirkelig baggrund, der arbejder for bedre trivsel for svagtstillede børn og unge, blandt andet gennem døgninstitutioner og ferietilbud til økonomisk trængte familier.  9.    Red Barnet

  Taler danske og udenlandske børns sag. Nyheder, støtte, aktiviteter og butik.  10.    Foreningen Grønlandske Børn

  Støtter udsatte og omsorgssvigtede grønlandske børn og unge gennem projekter som væresteder og ungdomsradio.  11.    FBU

  Forening for forældre til anbragte børn. Information om foreningens arbejde, og om hvilke rettigheder man har som forældre.  12.    Børnehjælpsdagen

  En dansk hjælpeorganisation, som støtter frivilligt og humanitært børne- og ungdomsarbejde efter princippet 'hjælp til selvhjælp', gennem midler fra lotterier.  13.    Børnesagens Fællesråd

  En paraplyorganisation for organisationer, der varetager omsorgen for børn og unge. Arbejder for at forbedre de truede og socialt dårligt stillede børn og unges vilkår.  14.    Børneringen

  En sammenslutning af daginstitutioner for børn og unge. Opretter og administrerer institutioner i samarbejde med de lokale myndigheder.  15.    OMEP Danmark

  En international organisation, der arbejder for at gavne børn under 8 år over hele verden.  16.    Børns Voksenvenner

  Information om foreningens arbejde.  17.    Børnerådet

  Om børns rettigheder og trivsel. Nyheder på området samt almen information.  18.    Børns Vilkår

  Støtteorganisation med net- og telefonrådgivning.  19.    FICE

  Forening for professionelle om børns opvækst uden for hjemmet.  20.    Familieplejen Danmark

  En selvejende organisation med et socialpolitisk sigte, der beskæftiger sig med plejefamilier set ud fra det anbragte barns synsvinkel.