Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Red Barnet Ungdom

  Selvstændig ungdomsorganisation, der arbejder for børns rettigheder, som beskrevet i FN's konvention om Barnets Rettigheder.  2.    Børns Voksenvenner

  Information om foreningens arbejde.  3.    Ungdomsringen

  Landsdækkende organisation for fritids- og ungdomsklubber, kurser og konsulentvirksomhed.  4.    OMEP Danmark

  En international organisation, der arbejder for at gavne børn under 8 år over hele verden.  5.    Børnehjælpsdagen

  En dansk hjælpeorganisation, som støtter frivilligt og humanitært børne- og ungdomsarbejde efter princippet 'hjælp til selvhjælp', gennem midler fra lotterier.  6.    Foreningen Grønlandske Børn

  Støtter udsatte og omsorgssvigtede grønlandske børn og unge gennem projekter som væresteder og ungdomsradio.  7.    Foreningen Jysk Børneforsorg

  Forening med kirkelig baggrund, der arbejder for bedre trivsel for svagtstillede børn og unge, blandt andet gennem døgninstitutioner og ferietilbud til økonomisk trængte familier.  8.    Børnesagens Fællesråd

  En paraplyorganisation for organisationer, der varetager omsorgen for børn og unge. Arbejder for at forbedre de truede og socialt dårligt stillede børn og unges vilkår.  9.    Landsforbundet DUI-Leg og Virke

  En idébetonet børne- og ungdomsorganisation, der arbejder for information, sociale vilkår og samfund.  10.    Landsforeningen Børn og Samvær

  Arbejder for at forbedre vilkårene for børn, der ikke lever sammen med begge deres biologiske forældre.  11.    Børnerådet

  Om børns rettigheder og trivsel. Nyheder på området samt almen information.  12.    Familieplejen Danmark

  En selvejende organisation med et socialpolitisk sigte, der beskæftiger sig med plejefamilier set ud fra det anbragte barns synsvinkel.  13.    FBU

  Forening for forældre til anbragte børn. Information om foreningens arbejde, og om hvilke rettigheder man har som forældre.  14.    Daspcan

  Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling og Omsorgssvigt.  15.    FICE

  Forening for professionelle om børns opvækst uden for hjemmet.  16.    Ventilen Danmark

  Aktiviteter og mødesteder for stille, ensomme unge i hele landet. Af unge for unge.  17.    NAU

  Netværket af Ungdomsråd (NAU) er en tværpolitisk ungdomsorganisation for demokratisk funderede projekter for unge mellem 13 og 30 år, som fx ungdomsråd, ungdomshuse og lignende.  18.    Terre des hommes

  Nødhjælpsorganisation, som hjælper børn i den tredje verden.  19.    Børns Vilkår

  Støtteorganisation med net- og telefonrådgivning.  20.    Rumlerikkerne

  Klub for de 3-6-årige som har fokus på mad og motion.