Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Terre des hommes

  Nødhjælpsorganisation, som hjælper børn i den tredje verden.  2.    Børnerådet

  Om børns rettigheder og trivsel. Nyheder på området samt almen information.  3.    Børns Voksenvenner

  Information om foreningens arbejde.  4.    Ungdomsringen

  Landsdækkende organisation for fritids- og ungdomsklubber, kurser og konsulentvirksomhed.  5.    Landsforbundet DUI-Leg og Virke

  En idébetonet børne- og ungdomsorganisation, der arbejder for information, sociale vilkår og samfund.  6.    Red Barnet Ungdom

  Selvstændig ungdomsorganisation, der arbejder for børns rettigheder, som beskrevet i FN's konvention om Barnets Rettigheder.  7.    FBU

  Forening for forældre til anbragte børn. Information om foreningens arbejde, og om hvilke rettigheder man har som forældre.  8.    Familieplejen Danmark

  En selvejende organisation med et socialpolitisk sigte, der beskæftiger sig med plejefamilier set ud fra det anbragte barns synsvinkel.  9.    Foreningen Jysk Børneforsorg

  Forening med kirkelig baggrund, der arbejder for bedre trivsel for svagtstillede børn og unge, blandt andet gennem døgninstitutioner og ferietilbud til økonomisk trængte familier.  10.    FICE

  Forening for professionelle om børns opvækst uden for hjemmet.  11.    Ventilen Danmark

  Aktiviteter og mødesteder for stille, ensomme unge i hele landet. Af unge for unge.  12.    Rumlerikkerne

  Klub for de 3-6-årige som har fokus på mad og motion.  13.    Landsforeningen Børn og Samvær

  Arbejder for at forbedre vilkårene for børn, der ikke lever sammen med begge deres biologiske forældre.  14.    Børnefonden

  Humanitær børneorganisation, der formidler sponsorater for børn i udviklingslande.  15.    Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge

  Driver døgninstitutioner, familiepleje, opholdssteder og seminarier i hele Danmark.  16.    Ungdommens Vel

  For at yde en diakonal og social indsats blandt vanskeligt stillede børn og unge.  17.    Børnesagens Fællesråd

  En paraplyorganisation for organisationer, der varetager omsorgen for børn og unge. Arbejder for at forbedre de truede og socialt dårligt stillede børn og unges vilkår.  18.    Foreningen Grønlandske Børn

  Støtter udsatte og omsorgssvigtede grønlandske børn og unge gennem projekter som væresteder og ungdomsradio.  19.    NAU

  Netværket af Ungdomsråd (NAU) er en tværpolitisk ungdomsorganisation for demokratisk funderede projekter for unge mellem 13 og 30 år, som fx ungdomsråd, ungdomshuse og lignende.  20.    Børneringen

  En sammenslutning af daginstitutioner for børn og unge. Opretter og administrerer institutioner i samarbejde med de lokale myndigheder.