Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Red Barnet

  Taler danske og udenlandske børns sag. Nyheder, støtte, aktiviteter og butik.  2.    Børnehjælpsdagen

  En dansk hjælpeorganisation, som støtter frivilligt og humanitært børne- og ungdomsarbejde efter princippet 'hjælp til selvhjælp', gennem midler fra lotterier.  3.    OMEP Danmark

  En international organisation, der arbejder for at gavne børn under 8 år over hele verden.  4.    Red Barnet Ungdom

  Selvstændig ungdomsorganisation, der arbejder for børns rettigheder, som beskrevet i FN's konvention om Barnets Rettigheder.  5.    Foreningen Grønlandske Børn

  Støtter udsatte og omsorgssvigtede grønlandske børn og unge gennem projekter som væresteder og ungdomsradio.  6.    Ungdommens Vel

  For at yde en diakonal og social indsats blandt vanskeligt stillede børn og unge.  7.    Landsforeningen Børn og Samvær

  Arbejder for at forbedre vilkårene for børn, der ikke lever sammen med begge deres biologiske forældre.  8.    Familieplejen Danmark

  En selvejende organisation med et socialpolitisk sigte, der beskæftiger sig med plejefamilier set ud fra det anbragte barns synsvinkel.  9.    Børnefonden

  Humanitær børneorganisation, der formidler sponsorater for børn i udviklingslande.  10.    Rumlerikkerne

  Klub for de 3-6-årige som har fokus på mad og motion.  11.    FICE

  Forening for professionelle om børns opvækst uden for hjemmet.  12.    FBU

  Forening for forældre til anbragte børn. Information om foreningens arbejde, og om hvilke rettigheder man har som forældre.  13.    Daspcan

  Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling og Omsorgssvigt.  14.    Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge

  Driver døgninstitutioner, familiepleje, opholdssteder og seminarier i hele Danmark.  15.    Børneringen

  En sammenslutning af daginstitutioner for børn og unge. Opretter og administrerer institutioner i samarbejde med de lokale myndigheder.  16.    NAU

  Netværket af Ungdomsråd (NAU) er en tværpolitisk ungdomsorganisation for demokratisk funderede projekter for unge mellem 13 og 30 år, som fx ungdomsråd, ungdomshuse og lignende.  17.    Ventilen Danmark

  Aktiviteter og mødesteder for stille, ensomme unge i hele landet. Af unge for unge.  18.    Børns Voksenvenner

  Information om foreningens arbejde.  19.    Børnerådet

  Om børns rettigheder og trivsel. Nyheder på området samt almen information.  20.    Børnesagens Fællesråd

  En paraplyorganisation for organisationer, der varetager omsorgen for børn og unge. Arbejder for at forbedre de truede og socialt dårligt stillede børn og unges vilkår.