Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Studentermenigheden

  Hovedside for studentermenighederne i Danmark.



  2.    Ny Generation

  Menighedernes forlængede missions arm på skoler og studiesteder for at nå den opvoksende generation. Til inspiration og udrustning af kristne elever og studerende.



  3.    Studenterpræsten Aalborg Universitet

  Den danske Folkekirkes officielle arbejde for studerende på AAU. Et fællesskab, hvor de studerende kan møde kirken og en kristen livstydning i det daglige studiemiljø.



  4.    KFS Silkeborg HTX

  De lokale KFS'er i Silkeborg mødes 1 gang om ugen på HTX og snakker om forskellige emner vedrørende kristendom,



  5.    DKG

  Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse



  6.    Studentermenigheden i Århus

  Uddybende information om, hvem Studentermenigheden i Århus er - og hvor, hvornår og hvordan du kommer i kontakt med dem.



  7.    Studenterpræsten DTU

  Studenterpræsten er til rådighed, hvis du som studerende på DTU har brug for at tale med.



  8.    Kristeligt Forbund for Studerende

  Støtte, hjælp og inspiration til kristne studerende i at leve troen ud i hverdagen.



  9.    Studentermenigheden på Amager

  Folkekirkens studenterforum der gennem foredrag om aktuelle etiske, politiske og kunstneriske spørgsmål forholder sig kritisk til samfundets strømninger.



  10.    Discipeltræf

  Unge mødes og har fokus på Jesus som er Alfa og Omega - han er centrum for undervisning, forkyndelse, lovsang og hygge.