Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Folkekirkens bekendelsesskrifter

  Luthers lille Katekismus, den augsburgske bekendelse, den athanasianske, den nikænske og den apostolske trosbekendelse.  2.    Den Protestantiske Kirke

  Hjemmekirkebevægelse der opererer i Danmark. En protestantisk internetkirke der er baseret på reformationens præmisser og som er aktiv med evangelisation og menighedsplantning.  3.    Skabelse

  Forum for den aktuelle debat omkring evolution og skabelse. Man behandler den del af Bibelen, der er relevant for skabelsesberetningen.  4.    Løgumkloster Refugium

  Et tilflugtssted til feriedage, rolige dage eller rekreationsdage. Et sted for alle der ønsker fred og hvile. Regugiet bygger på Den Danske Folkekirkes grundlag og tilbyder sig som ferie-, rekreations- eller konferencested.  5.    Kirkehistorie.dk

  Danske kirker og deres mænd. Projekt med opsamling af data og fotos om kirker, personaler, kirkegårde, embedsboliger og andre oplysninger.  6.    Frans af Assisi

  Om Den hellige Frans af Assisi og om den franciskanske Spiritualitet. Det historiske om klarisserne der blev etableret med klarisserklostre i Roskilde og København  7.    Xplore Jesus

  Website med valgmulighed for 17 europæiske sprog. Se Jesus-filmen og undersøg hvad en kristen er.  8.    Foreningen af Præliminære Organister

  FPO er en forening for organister fastansat i organiststillinger i den danske folkekirke.  9.    Abortlinien

  Organisation der ønsker at hjælpe enhver i spørgsmålet om abort. For dem der har behov for - at give luft for sin tvivl. Hjælp at hente om du føler dig i tvivl, presset, svigtet eller ked af det.  10.    Folketingets Kirkeudvalg

  Beskrivelse af Kirkeudvalgets sagsområder som er folkekirken, begravelsesvæsenet, andre trossamfunds stilling, med mere  11.    Kirke og Tro

  Den danske stats informationer om kirkernes opgaver i Danmark. Praktiske oplysninger om dåb, navngivning, ægteskab og begravelse.  12.    Sogneaften

  Kirkelig og folkelige foredrag om alt mellem himmel og jord. Webside der formidler kontakt mellem mødearrangører og foredragsholdere.  13.    Dansk Kristent Internet

  På forkant med den kristne internet front. Indholder clipart, artikler om kirkernes liv og muligheder.  14.    UNO

  Indremissionsk tilbud til enlige - uanset om man er blevet skilt eller fordi ægtefællen er død eller fordi man ikke har været gift.  15.    Ægteskabsdialog

  Del af Worldwide Marriage Encounter der arbejder for at styrke kærligheden og relationen mellem ægtefæller. Et selvstændigt arbejde inden for folkekirken.  16.    DKF Danmark

  Døves Kristne Fællesskab Danmark. Åbne døve evangeliske frikirker med egne aktiviteter i døvemenigheder i København, Vejle, Fredericia og Sdr. Jylland  17.    Konkordiebogen

  De reformatoriske bekendelsesskrifter i en samlet dansk oversættelse af Finn B. Andersen.  18.    Dialogcentret

  Kristen organisation, der følger de nye religioners udbredelse i Danmark. Information om religion og nyreligiøsitet.  19.    Familier på vej

  Tværkirkelig forening der afholder kristne lejre, weekends og seminarer for hele familien. Udgangspunktet er at Gud har tænkt familien som menneskets åndehul.  20.    Kirkeministeriet

  Hjemmesiden tjener som redskab til tovejs kommunikation mellem borgerne og Kirkeministeriet. Side med oplysninger om f.eks. organisationen, nyheder og publikationer.