Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Retten til liv

  Fælleskirkelig forening hvor kristne kan stå sammen i et bøns- og arbejdsfællesskab således, at mange ufødte kan reddes.  2.    Dansk Kristent Internet

  På forkant med den kristne internet front. Indholder clipart, artikler om kirkernes liv og muligheder.  3.    Sogneaften

  Kirkelig og folkelige foredrag om alt mellem himmel og jord. Webside der formidler kontakt mellem mødearrangører og foredragsholdere.  4.    Dansk Organist og Kantor Samfund

  DOKS - organisation for de højest uddannede kirkemusikere fra de danske musikkonservatorier. Medlemmerne er organister og korledere blandt andet - i de danske domkirker.  5.    Billedsamling af Kirker i Danmark

  En billeddatabase - en platform - hvor billeder kan sendes til og hentes fra.  6.    Kirkehistorie.dk

  Danske kirker og deres mænd. Projekt med opsamling af data og fotos om kirker, personaler, kirkegårde, embedsboliger og andre oplysninger.  7.    Konkordiebogen

  De reformatoriske bekendelsesskrifter i en samlet dansk oversættelse af Finn B. Andersen.  8.    Skabelse

  Forum for den aktuelle debat omkring evolution og skabelse. Man behandler den del af Bibelen, der er relevant for skabelsesberetningen.  9.    Jubilæumsfonden

  Fond der tilgodeser formål med en kirkelig og almennyttig/idealistisk forankring.  10.    Kirkeministeriet

  Hjemmesiden tjener som redskab til tovejs kommunikation mellem borgerne og Kirkeministeriet. Side med oplysninger om f.eks. organisationen, nyheder og publikationer.  11.    Xplore Jesus

  Website med valgmulighed for 17 europæiske sprog. Se Jesus-filmen og undersøg hvad en kristen er.  12.    Nyt Liv

  Forbund for evangelisation i Danmark - en bevægelse indenfor Folkekirken. Udgiver af bladet - Nyt Liv, har mødevirksomhed og afholder lejre, stævner og familietræf.  13.    Apologetik.dk

  Weblog for kristne på nettet med tanker og nyheder med relevans for et forsvar af den kristne tro  14.    Foreningen af Præliminære Organister

  FPO er en forening for organister fastansat i organiststillinger i den danske folkekirke.  15.    Folketingets Kirkeudvalg

  Beskrivelse af Kirkeudvalgets sagsområder som er folkekirken, begravelsesvæsenet, andre trossamfunds stilling, med mere  16.    Løgumkloster Refugium

  Et tilflugtssted til feriedage, rolige dage eller rekreationsdage. Et sted for alle der ønsker fred og hvile. Regugiet bygger på Den Danske Folkekirkes grundlag og tilbyder sig som ferie-, rekreations- eller konferencested.  17.    Dialogcentret

  Kristen organisation, der følger de nye religioners udbredelse i Danmark. Information om religion og nyreligiøsitet.  18.    Den Protestantiske Kirke

  Hjemmekirkebevægelse der opererer i Danmark. En protestantisk internetkirke der er baseret på reformationens præmisser og som er aktiv med evangelisation og menighedsplantning.  19.    Folkekirkens bekendelsesskrifter

  Luthers lille Katekismus, den augsburgske bekendelse, den athanasianske, den nikænske og den apostolske trosbekendelse.  20.    Kirke og Tro

  Den danske stats informationer om kirkernes opgaver i Danmark. Praktiske oplysninger om dåb, navngivning, ægteskab og begravelse.