Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Dansk Kristent Internet

  På forkant med den kristne internet front. Indholder clipart, artikler om kirkernes liv og muligheder.  2.    Billedsamling af Kirker i Danmark

  En billeddatabase - en platform - hvor billeder kan sendes til og hentes fra.  3.    Stat og kirke

  Kristeligt Dagblad med lødige artikler om emnet Stat og Kirke  4.    Abortlinien

  Organisation der ønsker at hjælpe enhver i spørgsmålet om abort. For dem der har behov for - at give luft for sin tvivl. Hjælp at hente om du føler dig i tvivl, presset, svigtet eller ked af det.  5.    Konkordiebogen

  De reformatoriske bekendelsesskrifter i en samlet dansk oversættelse af Finn B. Andersen.  6.    Ægteskabsdialog

  Del af Worldwide Marriage Encounter der arbejder for at styrke kærligheden og relationen mellem ægtefæller. Et selvstændigt arbejde inden for folkekirken.  7.    Bofællesskabet Valmuen

  Indre Missionsk kristent bofællesskab for handicappede i Aakirkeby på Bornholm.  8.    Familier på vej

  Tværkirkelig forening der afholder kristne lejre, weekends og seminarer for hele familien. Udgangspunktet er at Gud har tænkt familien som menneskets åndehul.  9.    Frans af Assisi

  Om Den hellige Frans af Assisi og om den franciskanske Spiritualitet. Det historiske om klarisserne der blev etableret med klarisserklostre i Roskilde og København  10.    Dansk Organist og Kantor Samfund

  DOKS - organisation for de højest uddannede kirkemusikere fra de danske musikkonservatorier. Medlemmerne er organister og korledere blandt andet - i de danske domkirker.  11.    Kirke og Tro

  Den danske stats informationer om kirkernes opgaver i Danmark. Praktiske oplysninger om dåb, navngivning, ægteskab og begravelse.  12.    Xplore Jesus

  Website med valgmulighed for 17 europæiske sprog. Se Jesus-filmen og undersøg hvad en kristen er.  13.    Kirkehistorie.dk

  Danske kirker og deres mænd. Projekt med opsamling af data og fotos om kirker, personaler, kirkegårde, embedsboliger og andre oplysninger.  14.    Kristelig Handicapforening

  Forening der arbejder på at bygge og drive kristne hjem for handicappede. Endvidere arrangeres der familielejre, temadage, kurser og årlig handicaptur til udlandet.  15.    Dialogcentret

  Kristen organisation, der følger de nye religioners udbredelse i Danmark. Information om religion og nyreligiøsitet.  16.    UNO

  Indremissionsk tilbud til enlige - uanset om man er blevet skilt eller fordi ægtefællen er død eller fordi man ikke har været gift.  17.    Jubilæumsfonden

  Fond der tilgodeser formål med en kirkelig og almennyttig/idealistisk forankring.  18.    Nyt Liv

  Forbund for evangelisation i Danmark - en bevægelse indenfor Folkekirken. Udgiver af bladet - Nyt Liv, har mødevirksomhed og afholder lejre, stævner og familietræf.  19.    Foreningen af Præliminære Organister

  FPO er en forening for organister fastansat i organiststillinger i den danske folkekirke.  20.    DKF Danmark

  Døves Kristne Fællesskab Danmark. Åbne døve evangeliske frikirker med egne aktiviteter i døvemenigheder i København, Vejle, Fredericia og Sdr. Jylland