Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Klimadebat.dk

  Dansk forum om klimaændringer og global opvarmning. Debat, artikler, nyheder og links. Deltag i den aktuelle diskussion og læs de seneste klimanyheder.  2.    Miljø- og Energiministeriet

  Beskæftiger sig med affald, kemi, energi, drikkevand, spildevand, olie og gas.  3.    Underskriftsindsamling

  I protest mod afgørelsen om Bjørn Lomborg fra Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed.  4.    Miljøundervisningsportalen

  For grundskoler, gymnasiet og erhvervsuddannelser.  5.    Klimakrise.dk

  Klimanetværk for unge etableret af Øko-net med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.  6.    Miljøstyrelsen

  Administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse.  7.    Europa-Kommisionen: Miljø

  Med Generaldirektoratet for Miljø. Arbejdsområder, handlingsprogram, lovgivning, publikationer og taler. Mest på engelsk.  8.    Den Ny Natur

  Om spillereglerne i et globalt samfund præget af informationsteknologi, bioteknologi, globalisering og et stigende pres på miljøet.  9.    straaling.dk

  Debat om eventuelle skadesvirkninger ved trådløs informationsteknologi. Information om forskning og eksempler på grænseværdier.  10.    Informationscenteret for Miljø & Sundhed

  For at give forbrugerne balanceret, nuanceret information om sundhed og miljø og eventuelle risici i forbindelse med forbrug.  11.    Miljøedderkoppen

  Folkeskoleorienteret linksamling omkring natur og miljø, med introduktioner.  12.    Institut for Miljøvurdering

  For at skabe overblik over den aktuelle og langsigtede miljøsituationt, at vurdere effektiviteten af miljøinitiativer samt at formidle denne viden. Ved Bjørn Lomborg.  13.    Foreningen Naturparkens Venner

  For at værne om og udbrede kendskabet til landskabs- og naturmæssige, historiske, arkitektoniske, arkæologiske og rekreative værdier i naturparken mellem Farum og Slangerup (også kaldet Farum Naturpark).  14.    1-2-3 Grundvand

  Fra en 10. klasses skoleopgave. Om vandets kredsløb og Biorek.  15.    Danmarks Miljøportal

  Samlet indgang til en række offentlige data på miljøområdet.  16.    Det Globale Miljø

  Siden, der handler om miljøproblemer i et internationalt perspektiv, retter sig især mod miljøundervisningen i biologi i Gymnasiet og HF.  17.    Spar energi

  Læs om energirigtige spareprodukter og løsninger. Mød andre energirigtige forbrugere og del dine sparetips.  18.    Amternes Videncenter for Jordforurening

  Har til formål at indsamle, bearbejde og udbrede viden om jord- og grundvandsforurening.