Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Miljø- og Energiministeriet

  Beskæftiger sig med affald, kemi, energi, drikkevand, spildevand, olie og gas.  2.    straaling.dk

  Debat om eventuelle skadesvirkninger ved trådløs informationsteknologi. Information om forskning og eksempler på grænseværdier.  3.    Institut for Miljøvurdering

  For at skabe overblik over den aktuelle og langsigtede miljøsituationt, at vurdere effektiviteten af miljøinitiativer samt at formidle denne viden. Ved Bjørn Lomborg.  4.    Det Globale Miljø

  Siden, der handler om miljøproblemer i et internationalt perspektiv, retter sig især mod miljøundervisningen i biologi i Gymnasiet og HF.  5.    Klimakrise.dk

  Klimanetværk for unge etableret af Øko-net med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.  6.    Foreningen Naturparkens Venner

  For at værne om og udbrede kendskabet til landskabs- og naturmæssige, historiske, arkitektoniske, arkæologiske og rekreative værdier i naturparken mellem Farum og Slangerup (også kaldet Farum Naturpark).  7.    Europa-Kommisionen: Miljø

  Med Generaldirektoratet for Miljø. Arbejdsområder, handlingsprogram, lovgivning, publikationer og taler. Mest på engelsk.  8.    1-2-3 Grundvand

  Fra en 10. klasses skoleopgave. Om vandets kredsløb og Biorek.  9.    Den Ny Natur

  Om spillereglerne i et globalt samfund præget af informationsteknologi, bioteknologi, globalisering og et stigende pres på miljøet.  10.    Underskriftsindsamling

  I protest mod afgørelsen om Bjørn Lomborg fra Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed.  11.    Klimadebat.dk

  Dansk forum om klimaændringer og global opvarmning. Debat, artikler, nyheder og links. Deltag i den aktuelle diskussion og læs de seneste klimanyheder.  12.    Amternes Videncenter for Jordforurening

  Har til formål at indsamle, bearbejde og udbrede viden om jord- og grundvandsforurening.  13.    Miljøstyrelsen

  Administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse.  14.    Miljøedderkoppen

  Folkeskoleorienteret linksamling omkring natur og miljø, med introduktioner.  15.    Danmarks Miljøportal

  Samlet indgang til en række offentlige data på miljøområdet.  16.    Miljøundervisningsportalen

  For grundskoler, gymnasiet og erhvervsuddannelser.  17.    Spar energi

  Læs om energirigtige spareprodukter og løsninger. Mød andre energirigtige forbrugere og del dine sparetips.  18.    Informationscenteret for Miljø & Sundhed

  For at give forbrugerne balanceret, nuanceret information om sundhed og miljø og eventuelle risici i forbindelse med forbrug.