Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Europa-Kommisionen: Miljø

  Med Generaldirektoratet for Miljø. Arbejdsområder, handlingsprogram, lovgivning, publikationer og taler. Mest på engelsk.  2.    Miljøundervisningsportalen

  For grundskoler, gymnasiet og erhvervsuddannelser.  3.    Klimadebat.dk

  Dansk forum om klimaændringer og global opvarmning. Debat, artikler, nyheder og links. Deltag i den aktuelle diskussion og læs de seneste klimanyheder.  4.    Foreningen Naturparkens Venner

  For at værne om og udbrede kendskabet til landskabs- og naturmæssige, historiske, arkitektoniske, arkæologiske og rekreative værdier i naturparken mellem Farum og Slangerup (også kaldet Farum Naturpark).  5.    Spar energi

  Læs om energirigtige spareprodukter og løsninger. Mød andre energirigtige forbrugere og del dine sparetips.  6.    straaling.dk

  Debat om eventuelle skadesvirkninger ved trådløs informationsteknologi. Information om forskning og eksempler på grænseværdier.  7.    Miljø- og Energiministeriet

  Beskæftiger sig med affald, kemi, energi, drikkevand, spildevand, olie og gas.  8.    1-2-3 Grundvand

  Fra en 10. klasses skoleopgave. Om vandets kredsløb og Biorek.  9.    Den Ny Natur

  Om spillereglerne i et globalt samfund præget af informationsteknologi, bioteknologi, globalisering og et stigende pres på miljøet.  10.    Miljøedderkoppen

  Folkeskoleorienteret linksamling omkring natur og miljø, med introduktioner.  11.    Det Globale Miljø

  Siden, der handler om miljøproblemer i et internationalt perspektiv, retter sig især mod miljøundervisningen i biologi i Gymnasiet og HF.  12.    Informationscenteret for Miljø & Sundhed

  For at give forbrugerne balanceret, nuanceret information om sundhed og miljø og eventuelle risici i forbindelse med forbrug.  13.    Klimakrise.dk

  Klimanetværk for unge etableret af Øko-net med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.  14.    Amternes Videncenter for Jordforurening

  Har til formål at indsamle, bearbejde og udbrede viden om jord- og grundvandsforurening.  15.    Danmarks Miljøportal

  Samlet indgang til en række offentlige data på miljøområdet.  16.    Miljøstyrelsen

  Administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse.  17.    Underskriftsindsamling

  I protest mod afgørelsen om Bjørn Lomborg fra Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed.  18.    Institut for Miljøvurdering

  For at skabe overblik over den aktuelle og langsigtede miljøsituationt, at vurdere effektiviteten af miljøinitiativer samt at formidle denne viden. Ved Bjørn Lomborg.