Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Opholdsstedet Lærken

  Opholdsstedet Lærken er et opholdssted med plads til 6 elever i alderen 12 - 16 år ved indskrivning. Vi har til huse på en 3 længet ejendom med lækre udendørsarealer. Horsens.  2.    Skolecenteret i Bogense

  Skoletilbud for unge fra opholdssteder og andre unge i lokalområdet. 4. - 10. klasse. Små klasser. Arbejdstræningsklasse.  3.    Juelsminde Dagskole

  Friskolen har 1. - 10. klasse og byder på mange sports- og kulturaktiviteter, værkstedsfag samt skolerejser. Små klasser og individuelt tilrettelagte undervisningsplaner.  4.    Tvinds Kunstforening

  Kunstforeningen af 22. marts 1985 blev dannet i 1985 med det formål at virke for at mennesker beriger deres liv med god dansk og udenlandsk billedkunst, musik, teater, film og anden kunst.  5.    Skolerne i Hellebæk

  Information om Hellebæk Friskole og Weekendskolen i Hellebæk. 1. - 12. klasse, musik, sejlads, sport, teater, billedkunst, skolerejser. Dagskole for elever som bor på opholdssteder i nærheden.  6.    Botilbudet i Holsted

  For 4 unge i alderen 18 - 29 år. Støtte til styring af eget liv. Afklaring i forhold til uddannelse og arbejde.  7.    DRH Movement

  De rejsende højskolers fælles website med informationer om skolernes forskellige solidaritetsarbejderkurser. Artikler skrevet af nuværende og tidligere deltagere, og nyheder fra Afrika. De fleste artikler er på engelsk.  8.    Dagskolen i Tvind

  Uddannelses- og dagtilbud til unge og voksne. Studielinje med studier på HF eller folkeskoleniveau, Praktisk Linje med projekter indenfor byggeri, skov, park og madlavning, også Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Studierejser. Ballonflyvning. Ulfborg.  9.    Nyborg Søfartsskole

  Skibsassistentsuddannelsens grundkursus, kvalitetsgodkendt af Søfartsstyrelsen. Forberedelseskursus og Fortsættelseskursus.  10.    Botilbudet Norden

  Har til hovedformål at skabe et rummeligt og trygt hjem for de unge voksne, således at de fundamentale forhold kommer på plads. Frederikshavn.  11.    Opholdsstedet Apollo

  Socialpædagogisk opholdssted med højt til loftet, med målsætningen at opdrage og uddanne unge i alderen 12 - 17 år til at blive selvstændige mennesker, der er i stand til at tage vare på deres eget liv. Holstebro.  12.    Småskolen Fremtidens Danmark / Søfolkene

  Socialpædagogisk opholdssted med maritim profil. Skolen sejler på skonnerten "Den Store Bjørn" og har landbase i Vamdrup.  13.    Magleby Friskole og den interne skole

  Dagbehandlingstilbud for 1. til 11. klasse. Beliggende i Magleby på Sjælland.  14.    Opholdsstedet Lindknud

  Struktureret behandlingstilbud hvor de unges individuelle behov er i fokus. Åbent og tydeligt miljø. Godkendt til 8 unge i alderen 13 til 18 år.  15.    Den Internationale Fri- og Efterskole i Tvind

  International friskole med elever og lærere fra Europa. Programmet indeholder studierejser og fokuserer på internationale forhold. Mulighed for at tage FA og FUA. Sportsklasse. Ulfborg.  16.    Småskolen på Peterslyst Ridecenter

  Socialpædagogisk opholdssted for unge i Virklund ved Silkeborg. Skolens profil er heste og ridning, og der er intern skole.  17.    Tvindkraft

  Stor vindmølle i Vestjylland bygget af elever, lærere og frivillige - i tiden før vindenergi blev anerkendt som en af fremtidens enegikilder.  18.    Småskolen ved Nakkebølle Fjord

  Opholdssted og intern skole. 7. - 11. klasse. Sport og adventure. Viden om verden. Udlandsrejser. Praktik og brobygning.  19.    Opholdsstedet Golfstrømmen

  Socialpædagogisk opholdssted for otte børn og unge i alderen 12 - 17 år. Skælskør.  20.    Opholdsstedet Søholt

  Lille Opholdssted nær Skælskør. Godkendt af Vestsjællands Amt til 4 unge fra 14-18 år. Også botræningen Slusen, for unge fra 16-23 år.