Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Dagskolen Nordjylland

  Skoletilbud for opholdsstedselever og dagelever fra lokalområdet. 6. - 11. klasse.  2.    Tvinds Kunstforening

  Kunstforeningen af 22. marts 1985 blev dannet i 1985 med det formål at virke for at mennesker beriger deres liv med god dansk og udenlandsk billedkunst, musik, teater, film og anden kunst.  3.    Opholdsstedet Lærken

  Opholdsstedet Lærken er et opholdssted med plads til 6 elever i alderen 12 - 16 år ved indskrivning. Vi har til huse på en 3 længet ejendom med lækre udendørsarealer. Horsens.  4.    Den Maritime Småskole

  Socialpædagogisk skibsprojekt - sejlads med skonnerten Carene Star og landbase på Nakkebølle på Fyn.  5.    Småskolen Fremtidens Danmark / Søfolkene

  Socialpædagogisk opholdssted med maritim profil. Skolen sejler på skonnerten "Den Store Bjørn" og har landbase i Vamdrup.  6.    Dagskolen i Tvind

  Uddannelses- og dagtilbud til unge og voksne. Studielinje med studier på HF eller folkeskoleniveau, Praktisk Linje med projekter indenfor byggeri, skov, park og madlavning, også Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Studierejser. Ballonflyvning. Ulfborg.  7.    Opholdsstedet Sletten

  Socialpædagogisk opholdssted på Nordfyn. Plads til 10 unge og voksne i alderen 16 - 25 år.  8.    Opholdsstedet Apollo

  Socialpædagogisk opholdssted med højt til loftet, med målsætningen at opdrage og uddanne unge i alderen 12 - 17 år til at blive selvstændige mennesker, der er i stand til at tage vare på deres eget liv. Holstebro.  9.    Opholdsstedet Søholt

  Lille Opholdssted nær Skælskør. Godkendt af Vestsjællands Amt til 4 unge fra 14-18 år. Også botræningen Slusen, for unge fra 16-23 år.  10.    DRH Movement

  De rejsende højskolers fælles website med informationer om skolernes forskellige solidaritetsarbejderkurser. Artikler skrevet af nuværende og tidligere deltagere, og nyheder fra Afrika. De fleste artikler er på engelsk.  11.    Opholdsstedet Mississippi

  For drenge og piger i alderen 15 - 23. Stege.  12.    Opholdsstedet Udsigten

  Opholdsstedet Udsigten er et socialpædagogisk opholdssted for unge mellem 13 og 18 år. Spøttrup.  13.    Småskolen på Peterslyst Ridecenter

  Socialpædagogisk opholdssted for unge i Virklund ved Silkeborg. Skolens profil er heste og ridning, og der er intern skole.  14.    Botilbudet Lindersvold

  Botilbud for 8 unge voksne fra 18 til 29 år. Fakse.  15.    Friskolen Helios

  Beliggende i Holsted. 1. - 10. klasse for elever med indlærings- og adfærdsmæssige problemer.  16.    Nyborg Søfartsskole

  Skibsassistentsuddannelsens grundkursus, kvalitetsgodkendt af Søfartsstyrelsen. Forberedelseskursus og Fortsættelseskursus.  17.    Opholdsstedet Casablanca

  Socialpædagogisk opholdssted i Holstebro, med speciale i unge med anden etnisk baggrund end dansk. Plads til 6 unge med særlige vanskeligheder i alderen 15 - 23 år. International medarbejdergruppe. Holstebro.  18.    Den Internationale Fri- og Efterskole i Tvind

  International friskole med elever og lærere fra Europa. Programmet indeholder studierejser og fokuserer på internationale forhold. Mulighed for at tage FA og FUA. Sportsklasse. Ulfborg.  19.    Bustrup Hovedgård

  Moderne mulitikulturelt skole- og uddannelsescenter for børn, unge og voksne med fokus på hver enkelt elev/deltagers uddannelse og udvikling. Skive.  20.    Juelsminde Dagskole

  Friskolen har 1. - 10. klasse og byder på mange sports- og kulturaktiviteter, værkstedsfag samt skolerejser. Små klasser og individuelt tilrettelagte undervisningsplaner.