Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Det Nødvendige Seminarium

  International læreruddannelse med base på Tvind. Studierejser, studier og praktikforløb i bl.a. Danmark og Afrika. Ulfborg.  2.    Botilbudet Norden

  Har til hovedformål at skabe et rummeligt og trygt hjem for de unge voksne, således at de fundamentale forhold kommer på plads. Frederikshavn.  3.    Småskolen Søgårdhus med skibsprojektet "Lille Bjørn"

  Målgruppe favner en bred flok af børn og unge i alderen 13 - 22 år. Vi har hovedsaglig drenge. Landbase på Søgårdhus, Åbenrå.  4.    Tvind Internationale Skolecenter

  Informationer om skolecentrets aktiviteter. Artikler om pædagogik, rejseerfaringer, Tvinds lærergruppe, Hot Air Ballon Team Tvind og nye tiltag. Ulfborg.  5.    Opholdsstedet Apollo

  Socialpædagogisk opholdssted med højt til loftet, med målsætningen at opdrage og uddanne unge i alderen 12 - 17 år til at blive selvstændige mennesker, der er i stand til at tage vare på deres eget liv. Holstebro.  6.    Skolecentret i Boserup

  Roskilde Friskole er en dagskole for elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Vi samarbejder tæt med Den Internationale Efterskole på Boserup med Dagskolen på DIE som har 8. 11. klasse. Sport, natur, "Tab og vind" linje, værkstedsfag, teater og kultur.  7.    Opholdsstedet Lindknud

  Struktureret behandlingstilbud hvor de unges individuelle behov er i fokus. Åbent og tydeligt miljø. Godkendt til 8 unge i alderen 13 til 18 år.  8.    Opholdsstedet Boserup

  Godkendt til 10 børn i alderen 12 - 15 år. Roskilde.  9.    Friskolen Helios

  Beliggende i Holsted. 1. - 10. klasse for elever med indlærings- og adfærdsmæssige problemer.  10.    Ungdomshøjskolen PTG

  Praktisk Teoretisk Grunduddannelse: HF på en alternativ måde, men også praktikforløb og individuelt tilrettelagte uddannelser. Sudierejser til bl.a. Malawi, Iran og Kauakasus, ballonflyvning, kunst, teater og praktiske projekter. Godkendt som botilbud for voksne. Ulfborg.  11.    Bustrup Hovedgård

  Moderne mulitikulturelt skole- og uddannelsescenter for børn, unge og voksne med fokus på hver enkelt elev/deltagers uddannelse og udvikling. Skive.  12.    Opholdsstedet Lindersvold

  Socialpædagogisk opholdssted for unge i alderen 14 - 25 år. Fakse.  13.    Tvinds humanitære fond - bidragsydernes website

  Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet. Skrevet af fondens bidragydere om dens mange projekter.  14.    Skolerne i Hellebæk

  Information om Hellebæk Friskole og Weekendskolen i Hellebæk. 1. - 12. klasse, musik, sejlads, sport, teater, billedkunst, skolerejser. Dagskole for elever som bor på opholdssteder i nærheden.  15.    Opholdsstedet Golfstrømmen

  Socialpædagogisk opholdssted for otte børn og unge i alderen 12 - 17 år. Skælskør.  16.    Det Socialpædagogiske Opholdssted Sirius

  For unge i alderen 13 - 18 ved indskrivning. Kokkedal.  17.    Tvinds Kunstforening

  Kunstforeningen af 22. marts 1985 blev dannet i 1985 med det formål at virke for at mennesker beriger deres liv med god dansk og udenlandsk billedkunst, musik, teater, film og anden kunst.  18.    Magleby Friskole og den interne skole

  Dagbehandlingstilbud for 1. til 11. klasse. Beliggende i Magleby på Sjælland.  19.    Opholdsstedet Mississippi

  For drenge og piger i alderen 15 - 23. Stege.  20.    Opholdsstedet Jupiter

  Opholdsstedet Jupiter er et pigeopholdssted, som ligger nord for Skive i landlige omgivelser tæt på Limfjorden. Plads til 7 piger i alderen 12 - 17 år.