Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Opholdsstedet Lærken

  Opholdsstedet Lærken er et opholdssted med plads til 6 elever i alderen 12 - 16 år ved indskrivning. Vi har til huse på en 3 længet ejendom med lækre udendørsarealer. Horsens.  2.    Opholdsstedet Sletten

  Socialpædagogisk opholdssted på Nordfyn. Plads til 10 unge og voksne i alderen 16 - 25 år.  3.    Opholdsstedet Nordlys

  Socialpædagogisk opholdssted for 5 unge mellem 14 og 18 år. Frederikshavn.  4.    Ungdomshøjskolen PTG

  Praktisk Teoretisk Grunduddannelse: HF på en alternativ måde, men også praktikforløb og individuelt tilrettelagte uddannelser. Sudierejser til bl.a. Malawi, Iran og Kauakasus, ballonflyvning, kunst, teater og praktiske projekter. Godkendt som botilbud for voksne. Ulfborg.  5.    Den moderne Metodes supportside

  DmM er tvindskolernes pædagogiske metode, hvis udgangspunkt er den enkelte elevs udvikling. Metoden bruger i høj grad informationsteknologi, og på dette site kan man få support på den tekniske del af DmM.  6.    Skolerne i Hellebæk

  Information om Hellebæk Friskole og Weekendskolen i Hellebæk. 1. - 12. klasse, musik, sejlads, sport, teater, billedkunst, skolerejser. Dagskole for elever som bor på opholdssteder i nærheden.  7.    Småskolen ved Nakkebølle Fjord

  Opholdssted og intern skole. 7. - 11. klasse. Sport og adventure. Viden om verden. Udlandsrejser. Praktik og brobygning.  8.    Nyborg Søfartsskole

  Skibsassistentsuddannelsens grundkursus, kvalitetsgodkendt af Søfartsstyrelsen. Forberedelseskursus og Fortsættelseskursus.  9.    Opholdsstedet Søholt

  Lille Opholdssted nær Skælskør. Godkendt af Vestsjællands Amt til 4 unge fra 14-18 år. Også botræningen Slusen, for unge fra 16-23 år.  10.    Opholdsstedet Udsigten

  Opholdsstedet Udsigten er et socialpædagogisk opholdssted for unge mellem 13 og 18 år. Spøttrup.  11.    Dagskolen Orion

  Skoletilbud for opholdssteder i omegnen. 5. - 11. klasse. Særlig fokus på natur, videnskab, musik, UFF, værkstedsfag, sport og skolerejser.  12.    Opholdsstedet Lindersvold

  Socialpædagogisk opholdssted for unge i alderen 14 - 25 år. Fakse.  13.    Tvinds Kunstforening

  Kunstforeningen af 22. marts 1985 blev dannet i 1985 med det formål at virke for at mennesker beriger deres liv med god dansk og udenlandsk billedkunst, musik, teater, film og anden kunst.  14.    Den Internationale Efterskole og Højskole i Helsingør

  Efterskolen optager unge i alderen 14 - 17 år, tæt og overskueligt kostskolemiljø. Højskolen optager unge fra Danmark og Europa, 18 år eller ældre. 6 mdr. forberedelse til 6 mdr. udviklingsarbejde i det sydlige Afrika.  15.    Opholdsstedet St. Torøje

  Socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 12 - 18 år. Fakse.  16.    Botilbudet i Holsted

  For 4 unge i alderen 18 - 29 år. Støtte til styring af eget liv. Afklaring i forhold til uddannelse og arbejde.  17.    Magleby Friskole og den interne skole

  Dagbehandlingstilbud for 1. til 11. klasse. Beliggende i Magleby på Sjælland.  18.    Småskolen Søgårdhus med skibsprojektet "Lille Bjørn"

  Målgruppe favner en bred flok af børn og unge i alderen 13 - 22 år. Vi har hovedsaglig drenge. Landbase på Søgårdhus, Åbenrå.  19.    Opholdsstedet Mississippi

  For drenge og piger i alderen 15 - 23. Stege.  20.    Botilbudet Lindersvold

  Botilbud for 8 unge voksne fra 18 til 29 år. Fakse.