Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Småskolen Søgårdhus med skibsprojektet "Lille Bjørn"

  Målgruppe favner en bred flok af børn og unge i alderen 13 - 22 år. Vi har hovedsaglig drenge. Landbase på Søgårdhus, Åbenrå.  2.    Nyborg Søfartsskole

  Skibsassistentsuddannelsens grundkursus, kvalitetsgodkendt af Søfartsstyrelsen. Forberedelseskursus og Fortsættelseskursus.  3.    Tvinds humanitære fond - bidragsydernes website

  Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet. Skrevet af fondens bidragydere om dens mange projekter.  4.    Opholdsstedet Bogense

  Socialpædagogisk opholdssted i Bogense på Fyn. Plads til 5 unge i alderen 13 - 18 år.  5.    Dagskolen Nordjylland

  Skoletilbud for opholdsstedselever og dagelever fra lokalområdet. 6. - 11. klasse.  6.    Opholdsstedet Udsigten

  Opholdsstedet Udsigten er et socialpædagogisk opholdssted for unge mellem 13 og 18 år. Spøttrup.  7.    Opholdsstedet Porsgaard

  Socialpædagogisk opholdssted med plads til 7 unge i alderen 13 - 18 år. Horsens.  8.    Børnehaven Sanna

  Den multikulturelle børnehave på Nørrebro i København. Modtager børn i alderen 3 - 6 år.  9.    Ungdomshøjskolen PTG

  Praktisk Teoretisk Grunduddannelse: HF på en alternativ måde, men også praktikforløb og individuelt tilrettelagte uddannelser. Sudierejser til bl.a. Malawi, Iran og Kauakasus, ballonflyvning, kunst, teater og praktiske projekter. Godkendt som botilbud for voksne. Ulfborg.  10.    Dagskolen i Tvind

  Uddannelses- og dagtilbud til unge og voksne. Studielinje med studier på HF eller folkeskoleniveau, Praktisk Linje med projekter indenfor byggeri, skov, park og madlavning, også Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Studierejser. Ballonflyvning. Ulfborg.  11.    Botilbuddet på DNS

  Rummeligt botilbud for 10 voksne, heraf 6 med særlige behov - midt på Tvind, ved Ulfborg.  12.    Tvind Internationale Skolecenter

  Informationer om skolecentrets aktiviteter. Artikler om pædagogik, rejseerfaringer, Tvinds lærergruppe, Hot Air Ballon Team Tvind og nye tiltag. Ulfborg.  13.    Skolecenteret i Bogense

  Skoletilbud for unge fra opholdssteder og andre unge i lokalområdet. 4. - 10. klasse. Små klasser. Arbejdstræningsklasse.  14.    Opholdsstedet Nordlys

  Socialpædagogisk opholdssted for 5 unge mellem 14 og 18 år. Frederikshavn.  15.    Småskolen på Christianshede Zoo

  Socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 12-19 år. En zoologisk have er tilknyttet stedet, og der er intern skole med mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøver.  16.    Småskolen på Peterslyst Ridecenter

  Socialpædagogisk opholdssted for unge i Virklund ved Silkeborg. Skolens profil er heste og ridning, og der er intern skole.  17.    Friskolen Helios

  Beliggende i Holsted. 1. - 10. klasse for elever med indlærings- og adfærdsmæssige problemer.  18.    Opholdsstedet Nygaard

  Socialpædagogisk opholdssted for unge i alderen 14 - 17 år. Helsingør.  19.    Skolerne i Hellebæk

  Information om Hellebæk Friskole og Weekendskolen i Hellebæk. 1. - 12. klasse, musik, sejlads, sport, teater, billedkunst, skolerejser. Dagskole for elever som bor på opholdssteder i nærheden.  20.    Dagskolen Orion

  Skoletilbud for opholdssteder i omegnen. 5. - 11. klasse. Særlig fokus på natur, videnskab, musik, UFF, værkstedsfag, sport og skolerejser.