Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Sønderskov - Skolen, Sønderborg  2.    Fjelstrup Skole, Christiansfeld  3.    Nydamskolen, Sundeved

  Sønderborg  4.    Løjt Kirkeby Skole, Aabenraa  5.    Bakkeskolen

  Kommunal folkeskole med et elevtal på 471, Fredericia.  6.    Tinglev Skole

  Skolen underviser elever i 0.-10. klasse. Skolen har 26 klasser, hvoraf de tre er for elever med særlige vanskeligheder. I alt er der ca. 450 elever, og 50 lærere.  7.    Rugkobbelskolen Aabenraa  8.    10'ende

  Fredericia Kommunes 10. klasse center. Om skolen, aktivitetskalender, elev- og personale sider.  9.    Alléskolen

  Almindelig to-sporet kommunal distriktsskole i Fredericia Kommune. Desuden klasse for elever med tale-, sprog- og/eller læsevanskeligheder.  10.    Skansevejens Skole

  Folkeskole i Fredericia Kommune med 464 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse, en gruppe for børn med autisme med 12 elever samt en skolefritidsordning (SFO) for elever fra børnehaveklasse, 1. og 2. klasse.  11.    Sønderrisskolen

  Website med informationer om institutionen. Endvidere service-sider fra det lokale Pædagogiske Servicecenter.  12.    Fryndesholm Skole, Augustenborg  13.    Gram Skole

  Informativ hjemmeside af almen interesse - for lærere, børn og unge. Om folkeskolens mange aktiviteter og med oplysninger af enhver tænkelig art.  14.    Kolding Realskoles

  Er to- og tresporet i hovedskolen. I overbygningen er skolen fem- og sekssporet i 8. og 9. klasse og tosporet i 10. klasse. Skolen har 630 elever. Kolding.  15.    Fredericia Friskole

  Lille skole nær bymidten.  16.    Treldevejens Skole

  Kommunal folkeskole i Fredericia. Skolen er en tosporet skole med 415 elever fordelt på 20 klasser fra 0. til 9. årgang. Desuden har skolen en fritidsordning (SFO) med børn fra 0. til 3. klasse.