Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Fredericia Friskole

  Lille skole nær bymidten.  2.    Skansevejens Skole

  Folkeskole i Fredericia Kommune med 464 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse, en gruppe for børn med autisme med 12 elever samt en skolefritidsordning (SFO) for elever fra børnehaveklasse, 1. og 2. klasse.  3.    Alléskolen

  Almindelig to-sporet kommunal distriktsskole i Fredericia Kommune. Desuden klasse for elever med tale-, sprog- og/eller læsevanskeligheder.  4.    Tinglev Skole

  Skolen underviser elever i 0.-10. klasse. Skolen har 26 klasser, hvoraf de tre er for elever med særlige vanskeligheder. I alt er der ca. 450 elever, og 50 lærere.  5.    Gram Skole

  Informativ hjemmeside af almen interesse - for lærere, børn og unge. Om folkeskolens mange aktiviteter og med oplysninger af enhver tænkelig art.  6.    10'ende

  Fredericia Kommunes 10. klasse center. Om skolen, aktivitetskalender, elev- og personale sider.  7.    Kolding Realskoles

  Er to- og tresporet i hovedskolen. I overbygningen er skolen fem- og sekssporet i 8. og 9. klasse og tosporet i 10. klasse. Skolen har 630 elever. Kolding.  8.    Sønderrisskolen

  Website med informationer om institutionen. Endvidere service-sider fra det lokale Pædagogiske Servicecenter.  9.    Sønderskov - Skolen, Sønderborg  10.    Bakkeskolen

  Kommunal folkeskole med et elevtal på 471, Fredericia.  11.    Fryndesholm Skole, Augustenborg  12.    Rugkobbelskolen Aabenraa  13.    Nydamskolen, Sundeved

  Sønderborg  14.    Fjelstrup Skole, Christiansfeld  15.    Løjt Kirkeby Skole, Aabenraa  16.    Treldevejens Skole

  Kommunal folkeskole i Fredericia. Skolen er en tosporet skole med 415 elever fordelt på 20 klasser fra 0. til 9. årgang. Desuden har skolen en fritidsordning (SFO) med børn fra 0. til 3. klasse.