Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Vallerød-skolen

  Folkeskole 2960 Rungsted kyst  2.    Oppe Sundby Skole

  En side med mange informationer om skolen.  3.    Bjørnehøjskolen

  Bjørnehøjskolen er den daglige arbejdsplads for ca. 400 elever og et personale på ca. 40.  4.    Usseroedskole

  En folkeskole i Hørsholm Kommune  5.    Ramløse skole

  Tre-sporet skole op til 9. klassetrin.  6.    Enghaveskolen

  Enghaveskolen har et elevtal på 512 i skoleåret 2001/2002. 507 fordelt på 24 klasser fra børnehaveklasser til 9. klasse. 5 elever placeret i 1 specialklasse.  7.    Helsinge Skole

  Er 17 lærere og omkring 180 elever fordelt på børnehave-klasse til og med 6. klasse.  8.    Baunebjergskolen

  Folkeskole i Humlebæk.  9.    Gribskov Skole

  Tager udgangspunkt i det enkelte barn, og arbejder ud fra at tryghed er en forudsætning for læring og udvikling.  10.    Stavnsholtskolen

  Folkeskole i Farum.  11.    Lille Lyngby Sogneskole

  Skoleport til en folkeskole med ca. 200 elever.  12.    Humlebæk Skole

  Hjemmesiden og strukturen er under opbygning.  13.    Blovstrød Skole

  Folkeskole i Frederiksborg amt. Blovstrød skole er en almindelig folkeskole med elever fra børnehaveklasse til og med 9. årgang.  14.    DAS - Den alternative Skole i Hillerød

  Lilleskole for elever på 8., 9. og 10. klassetrin. Projektorienteret undervisning, der bygger på demokrati, ansvar, fællesskab og faglighed.  15.    Ølstykke 10.klasse Center

  Undervisning tilrettelagt med udgangspunkt i elevens evner og interesser. Ansvar for egen læring og medansvar for fællesskabet.  16.    Hillerødsholmskolen

  Folkeskole op til 10. klassetrin.  17.    Magleblikskolens

  Med et elevtal på 358 i skoleåret 2001/2002 fordelt på 20 klasser fra børnehaveklasse til 10. klasse. Kommunens 10. klasser er samlet på Magleblikskolen.  18.    Lynge skole

  Skolen ligger i Allerød kommune.  19.    Fredensborg Skole

  Skolen er en gammel traditionsrig skole fra 1906. Skolen ligger i naturskønne omgivelse nær Grib Skov, Esrum Sø og Fredensborg Slotshave.  20.    Tokkekøbskolen

  Er Allerød kommunes heldagsskole for børn med vanskeligheder vedrørende adfærd, kontakt eller trivsel. Skolen modtager 12 børn på 1.-7. klassetrin.