Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Den Offentlige Informationsserver

  En statslig database der samler en række offentligt tilgængelige oplysninger ved rørende ejendomme i Danmark.  2.    Nybygger

  Side for og af nybyggere med forum, henvisninger til aktuelle nybyggerier og leverandør kartotek med anmeldelser.  3.    Strandvejskvarteret

  Nyttig information for beboere og husejere langs Strandvejen, København/Nord Sjælland.  4.    Storskrald

  En gratis service til borgere i Danmark som ønsker at medvirke til at begrænse mængden af effekter/materialer rundt omkring i landet. Her kan man udbyde eller søge efter storskrald.  5.    Statens Byggeforskningsinstitut

  Arbejder for dansk byggeri og det byggede miljø sammen med alle byggeriets parter, fra lovgivere til brugere. Om byggeri, hus, vedligeholdelse og forskning i byggeri.  6.    boligguiden.dk

  Boligportal med køb og salg af bolig. Råd ved huskøb, hussalg, samt boligsøgning online. Husdokter med råd om skader, skadedyr og udbedringer.  7.    Flamingohuset i Taulov

  Hjemmesiden søger at skabe debat og forståelse for alternative byggeprojekter, der fremmer udviklingen af energi- og miljørigtigt byggeri. Der tages udgangspunkt i et konkret byggeri af et lavenergihus i flamingo.  8.    Elsparefonden

  Skal fremme elbesparelser og en mere effektiv elanvendelse. Gode råd, tips og købs vejledninger for el besparelser i huset.  9.    Bolius

  Videncenter for boligejere. Formidler rådgivning om bygningsspørgsmål, herunder om enfamiliehuses tilstand, vedligeholdelse og forbedring.  10.    Træ er Miljø

  Find alt hvad der er værd at vide om træ, fra skoven til færdige møbler.  11.    Det Grønne Hus

  Videncenter indenfor miljø, energi, byggeri og sundhed. Her finder du tips til at spare og få et grønner liv inde som udendørs.  12.    Kend dit hus

  DR.dk's undervisnings program: Kend dit hus. Se tidligere udsendelser, hent inspiration, råd og vejledning.  13.    Lofus

  Linksamling om bolig og byggeri.  14.    BevarDitHus

  Viden-portal om Håndværk og Bygningsbevaring af ældre- og historiske huse.  15.    Jordportalen

  Find jord og grunde i Danmark. Gode råd ved køb af grunde.  16.    Ejendomsvurdering

  SKAT's side om ejendomsvurdering. Her kan man søge en bolig og se seneste offentlige ejendomsvurdering .  17.    Ejerportal

  Portal, der henvender sig til landets boligejere og ejerforeninger. Links, gode råd og arbejds opgave børs.  18.    Bygviden

  Byggeteknisk viden i Danmark om materialer, tolerancer og standarder.  19.    Ankenævnet for Huseftersyn

  Behandler klager fra private forbrugere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet efter 1. januar 2000.  20.    Boligejer

  Bolig portal. Overblik over købs- og salgsprocessen. Værktøjer og dokumenter, som skal sætte boligejerne i stand til at udføre dele af en bolighandel selv. Køb og salg.