Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Den Offentlige Informationsserver

  En statslig database der samler en række offentligt tilgængelige oplysninger ved rørende ejendomme i Danmark.  2.    Lofus

  Linksamling om bolig og byggeri.  3.    Hegnsloven

  Oplysning om naboproblemer vdr. hegn til myndigheder og private: Orientering om regler, formular til sager, retspraksis, lovtekst, om kommenteare til hegnslov og kurser.  4.    Fritidshusejernes Landsforening

  Har til formål at være det samlende organ for alle ejere af fritidshuse.  5.    Statens Byggeforskningsinstitut

  Arbejder for dansk byggeri og det byggede miljø sammen med alle byggeriets parter, fra lovgivere til brugere. Om byggeri, hus, vedligeholdelse og forskning i byggeri.  6.    Ejerportal

  Portal, der henvender sig til landets boligejere og ejerforeninger. Links, gode råd og arbejds opgave børs.  7.    Træ er Miljø

  Find alt hvad der er værd at vide om træ, fra skoven til færdige møbler.  8.    Kend dit hus

  DR.dk's undervisnings program: Kend dit hus. Se tidligere udsendelser, hent inspiration, råd og vejledning.  9.    Legepladssikkerhed

  Sidens formål er, at medvirke til, at begrænse antallet af ulykker på legepladser. Private som offentlige. Tips, råd og links.  10.    Elsparefonden

  Skal fremme elbesparelser og en mere effektiv elanvendelse. Gode råd, tips og købs vejledninger for el besparelser i huset.  11.    Jordportalen

  Find jord og grunde i Danmark. Gode råd ved køb af grunde.  12.    Pillefyring

  Information pillefyr og træpiller, stokere og stokerfyr.  13.    Bolius

  Videncenter for boligejere. Formidler rådgivning om bygningsspørgsmål, herunder om enfamiliehuses tilstand, vedligeholdelse og forbedring.  14.    BevarDitHus

  Viden-portal om Håndværk og Bygningsbevaring af ældre- og historiske huse.  15.    Boligejer

  Bolig portal. Overblik over købs- og salgsprocessen. Værktøjer og dokumenter, som skal sætte boligejerne i stand til at udføre dele af en bolighandel selv. Køb og salg.  16.    boligguiden.dk

  Boligportal med køb og salg af bolig. Råd ved huskøb, hussalg, samt boligsøgning online. Husdokter med råd om skader, skadedyr og udbedringer.  17.    Indeklima guide

  Rockwool's side om indeklima. Byggeregler, tips og vejledninger.  18.    Voresbolig

  Inspiration til nybyggeri og renovering af bolig. Stor database med oversigt over byggefirmaer samt links til nybyggere.  19.    Nybygger

  Side for og af nybyggere med forum, henvisninger til aktuelle nybyggerier og leverandør kartotek med anmeldelser.  20.    Ankenævnet for Huseftersyn

  Behandler klager fra private forbrugere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet efter 1. januar 2000.