Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    bygitegl

  Kalk- og teglværksforeningen inspirations og ideside til anvendelse af mursten og tegl i have og hus. Indvendig som udvendig.  2.    Elsparefonden

  Skal fremme elbesparelser og en mere effektiv elanvendelse. Gode råd, tips og købs vejledninger for el besparelser i huset.  3.    Det Grønne Hus

  Videncenter indenfor miljø, energi, byggeri og sundhed. Her finder du tips til at spare og få et grønner liv inde som udendørs.  4.    Storskrald

  En gratis service til borgere i Danmark som ønsker at medvirke til at begrænse mængden af effekter/materialer rundt omkring i landet. Her kan man udbyde eller søge efter storskrald.  5.    Bygviden

  Byggeteknisk viden i Danmark om materialer, tolerancer og standarder.  6.    Pillefyring

  Information pillefyr og træpiller, stokere og stokerfyr.  7.    Parcelhusejernes Landsforening

  Organisation og forening for parcelhusejere.  8.    Legepladssikkerhed

  Sidens formål er, at medvirke til, at begrænse antallet af ulykker på legepladser. Private som offentlige. Tips, råd og links.  9.    Byggeside

  Om byggeri af parcelhuse og træhuse - privat boligbyggeri. Artikler og debatforum.  10.    Bolius

  Videncenter for boligejere. Formidler rådgivning om bygningsspørgsmål, herunder om enfamiliehuses tilstand, vedligeholdelse og forbedring.  11.    Flamingohuset i Taulov

  Hjemmesiden søger at skabe debat og forståelse for alternative byggeprojekter, der fremmer udviklingen af energi- og miljørigtigt byggeri. Der tages udgangspunkt i et konkret byggeri af et lavenergihus i flamingo.  12.    Ejerportal

  Portal, der henvender sig til landets boligejere og ejerforeninger. Links, gode råd og arbejds opgave børs.  13.    Danske Torpare

  Forening af danske med grund eller hus i Sverige. Nyt, links og annoncer.  14.    Indeklima guide

  Rockwool's side om indeklima. Byggeregler, tips og vejledninger.  15.    Strandvejskvarteret

  Nyttig information for beboere og husejere langs Strandvejen, København/Nord Sjælland.  16.    Hegnsloven

  Oplysning om naboproblemer vdr. hegn til myndigheder og private: Orientering om regler, formular til sager, retspraksis, lovtekst, om kommenteare til hegnslov og kurser.  17.    Træ er Miljø

  Find alt hvad der er værd at vide om træ, fra skoven til færdige møbler.  18.    Statens Byggeforskningsinstitut

  Arbejder for dansk byggeri og det byggede miljø sammen med alle byggeriets parter, fra lovgivere til brugere. Om byggeri, hus, vedligeholdelse og forskning i byggeri.  19.    Ankenævnet for Huseftersyn

  Behandler klager fra private forbrugere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet efter 1. januar 2000.  20.    Lofus

  Linksamling om bolig og byggeri.