Belgian   |   Danish   |   Dutch   |   French   |   German   |   Italian   |   Polish   |   Portugese   |   Spanish
  Other links in this category
  1.    Det Grønne Hus

  Videncenter indenfor miljø, energi, byggeri og sundhed. Her finder du tips til at spare og få et grønner liv inde som udendørs.  2.    Elsparefonden

  Skal fremme elbesparelser og en mere effektiv elanvendelse. Gode råd, tips og købs vejledninger for el besparelser i huset.  3.    Parcelhusejernes Landsforening

  Organisation og forening for parcelhusejere.  4.    Nybygger

  Side for og af nybyggere med forum, henvisninger til aktuelle nybyggerier og leverandør kartotek med anmeldelser.  5.    Voresbolig

  Inspiration til nybyggeri og renovering af bolig. Stor database med oversigt over byggefirmaer samt links til nybyggere.  6.    Hegnsloven

  Oplysning om naboproblemer vdr. hegn til myndigheder og private: Orientering om regler, formular til sager, retspraksis, lovtekst, om kommenteare til hegnslov og kurser.  7.    Ankenævnet for Huseftersyn

  Behandler klager fra private forbrugere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet efter 1. januar 2000.  8.    Flamingohuset i Taulov

  Hjemmesiden søger at skabe debat og forståelse for alternative byggeprojekter, der fremmer udviklingen af energi- og miljørigtigt byggeri. Der tages udgangspunkt i et konkret byggeri af et lavenergihus i flamingo.  9.    Strandvejskvarteret

  Nyttig information for beboere og husejere langs Strandvejen, København/Nord Sjælland.  10.    Træ er Miljø

  Find alt hvad der er værd at vide om træ, fra skoven til færdige møbler.  11.    Storskrald

  En gratis service til borgere i Danmark som ønsker at medvirke til at begrænse mængden af effekter/materialer rundt omkring i landet. Her kan man udbyde eller søge efter storskrald.  12.    Byggeside

  Om byggeri af parcelhuse og træhuse - privat boligbyggeri. Artikler og debatforum.  13.    Danske Torpare

  Forening af danske med grund eller hus i Sverige. Nyt, links og annoncer.  14.    BevarDitHus

  Viden-portal om Håndværk og Bygningsbevaring af ældre- og historiske huse.  15.    Jordportalen

  Find jord og grunde i Danmark. Gode råd ved køb af grunde.  16.    Indeklima guide

  Rockwool's side om indeklima. Byggeregler, tips og vejledninger.  17.    boligguiden.dk

  Boligportal med køb og salg af bolig. Råd ved huskøb, hussalg, samt boligsøgning online. Husdokter med råd om skader, skadedyr og udbedringer.  18.    Fritidshusejernes Landsforening

  Har til formål at være det samlende organ for alle ejere af fritidshuse.  19.    Bolius

  Videncenter for boligejere. Formidler rådgivning om bygningsspørgsmål, herunder om enfamiliehuses tilstand, vedligeholdelse og forbedring.  20.    Kend dit hus

  DR.dk's undervisnings program: Kend dit hus. Se tidligere udsendelser, hent inspiration, råd og vejledning.